ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΗ

1)Εκπαιδευτικό μάθημα για το περιβάλλον,τους πόλους,τις κλιματολογικές αλλαγές,την χλωρίδα και την πανίδα,τους ωκεανούς , τις θάλασσες και  πληθώρα θεμάτων που μπορούν να συνδυαστούν με όμορφο και βιωματικό τρόπο έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν πράγματα για το πλανήτη γη.

2) Μάθημα για τους διάφορους λαούς της γής (Διατροφικές συνήθειες,ήθη και έθιμα, κ.λ.π)

Μάθημα με την εκπαιδευτική Γη 

Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει μάθημα στο ενδιαφερόμενο σχολείο από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό για να παρουσιάστει  με διαδραστικό τρόπο στα παιδιά μάθημα με την εκπαιδευτική γη.


Διάρκεια μαθήματος : 40 λεπτά.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος θα σας δοθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος.

 

 

Slide25


 
πραστειο κελλακίουπραστειο κελλακίου