Τι είναι η οξυμετρία;

Η (παλμική) οξυμετρία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που μετρά σε εκατοστιαία αναλογία (%) τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα.

Το οξύμετρο διαθέτει δύο μικρές διόδους εκπομπής φωτός (light emitting diodes) που εκπέμπουν πολλές εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο. H απορρόφηση σε αυτά τα μήκη κύματος διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στο είδη αιμοσφαιρίνης. Δηλαδή ανάμεσα στην οξυαιμοσφαιρίνη (απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας) και την αναχθείσα αιμοσφαιρίνη (απορρόφηση ερυθρού φωτός). Έτσι, είναι δυνατόν από την αναλογία απορρόφησης υπέρυθρου / ερυθρού φωτός, να υπολογιστεί η αναλογία όξυ- / αναχθείσας αιμοσφαιρίνης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αισθητήρων που έχει το ίδιο το οξύμετρο. Αυτοί είναι που υπολογίζουν το ποσό του φωτός που απορροφάται.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της εξέτασης. Σημαντικότεροι είναι τα χαμηλά επίπεδα περιφερικής αιμάτωσης, η χορήγηση περιφερικών αγγειοσυσταλτικών ουσιών, η παρουσία βερνικιού στα νύχια, τα παγωμένα άκρα, οι αρρυθμίες κ.α.

Που χρησιμεύει η οξυμετρία;
Η παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνωσης είναι πολύ σημαντική στις πνευμονοπάθειες. Για παράδειγμα, άτομα που χρησιμοποιούν οξυγόνο στο σπίτι, είναι καλά να παρακολουθούν το οξυγόνο στο αίμα τους. Πολλές παθήσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλό οξυγόνο αίματος, όπως πχ η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση κλπ. Ελέγχοντας την οξυμετρία σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σας. Επίσης, σε περίπτωση αδιαθεσίας, μπορείτε να διαπιστώσετε αν αυτό οφείλεται σε χαμηλή οξυγόνωση ή όχι.