Τι είναι ο Βασικός Μεταβολισμός

Ο βασικός μεταβολισμός ή βασικός μεταβολικός δείκτης (ΒΜΙ) είναι η ποσότητα της απαιτούμενης ενέργειας από τον οργανισμό μας όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Είναι το άθροισμα των ενεργειακών αναγκών για τη διατήρηση των φυτικών ζωικών διαδικασιών, όπως η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία, κ.λ.π. Ο βασικός μεταβολισμός μπορεί να οριστεί ως η ενεργειακή δαπάνη όταν ο οργανισμός:d

* βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, ξαπλωμένος,

* βρίσκεται σε μια άνετη, οικεία θερμοκρασία,

* βρίσκεται σε ένα χώρο χωρίς ρεύματα αέρα,

* Δώδεκα ώρες περίπου μετά το φαγητό (δηλαδή, όταν δεν υπάρχει κατανάλωση ενέργειας για τη διαδικασία της πέψης, αλλά το άτομο δεν έχει έλλειψη τροφής).

* Στη συνέχεια, μετριούνται η κατανάλωση οξυγόνου και η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτά τα στοιχεία και τους κατάλληλους υπολογισμούς, προσδιορίζεται ο δείκτης ΒΜΙ.

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που καθορίζουν το βασικό μεταβολισμό, μπορούν να ληφθούν υπόψιν μια σειρά καταστάσεων.

* Το φύλο: ο βασικός μεταβολισμός είναι μικρότερος στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, εκτός από τις έγκυες ή τις περιόδους νοση-λείας, οπότε αυξάνεται,

* Η ηλικία: από την ηλικία των ετών, μειώνεται κατά 7,5% για κάθε δεκαετία από τα 45 έως τα 65 και μειώνεται κατά 10% επιπλέον κάθε δεκαετία από την ηλικία των 65 και άνω,

* Το κλίμα: Οι κρύες ατμόσφαιρες αυξάνουν το βασικό μεταβολισμό επειδή ο οργανισμός πρέπει να ξοδέψει ενέργεια για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος,

* Οι ασθένειες και το στρες αυξάνουν το μεταβολισμό,

* Μειώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου,

* Βάρος και Ύψος.