Ποια είναι τα αίτια του μυικού πόνου…

Το 1902, ο πρώτος ιατρός που μελέτησε αυτόν τον πόνο, έκανε την υπόθεση ότι σχετίζεται με μικροσκοπικές ρήξεις των μυϊκών ινών κατά τη διάρκεια μιας ασυνήθιστης φυσικής δραστηριότητας (δηλαδή μιας δραστηριότητας που είναι πιο έντονη ή πιο παρατεταμένη από ότι συνήθως). Μια επόμενη μελέτη επιβεβαίωσε ότι αυτή η μηχανική πίεση ήταν όντως η βασική αιτία […]

More