Αυτισμός,διατροφή και οξειδωτικό στρες.

Ο Αυτισμός (ή πιο σωστά οι διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού – ASD) είναι μια σειρά σύνθετων νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από προβλήματα στις κοινωνικές και νοητικές δεξιότητες του ατόμου. Συχνά συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως γαστρεντερικές ενοχλήσεις, προβλήματα ύπνου και δερματικές εκδηλώσεις. Η αιτιολογία του αυτισμού είναι ετερογενής, καθώς γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην εμφάνιση και την […]

More