«Όταν το σώμα εκφράζει όσα δεν λέει η ψυχή»

Η ψυχονευροανοσολογία ( Psychoneuroimmunology)  αποτελεί τη βάση της νεότερης θεώρησης για τη συσχέτιση νου και σώματος, και συνδέει μετά από 2500 χρόνια, τις απόψεις των πρώτων ιατρικών σχολών του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Κατά τον Αριστοτέλη, η αρχή της ανθρώπινης επιβίωσης στηρίζεται στη θεωρία της μη μονοσήμαντης ιατρικής αντιμετώπισης της ασθένειας […]

More