Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους και Στρες – ΔΙ.Α.Σ

Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους και Στρες  Το άγχος είναι ένα φαινόμενο τόσο κοινό, ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να δηλώνουν συχνά ότι βρίσκονται κάτω από μικρή ή και μεγάλη ψυχολογική πίεση κάποια στιγμή στην ζωή τους. Το ομαδικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που συναντούν δυσκολίες στο χειρισμό του στρες (π.χ., δυσχέρειες στο επάγγελμα, στις σπουδές, […]

More